New  Energy


New energy: Solar makes life better!

Double Glass Mono Series

DMJ72H(S)-430-445  Framed
DMJ72H(S)-430-445 Framed
DMJ60H(S)-360-375   Framed
DMJ60H(S)-360-375 Framed
DMJ60H(S)-360-375
DMJ60H(S)-360-375
DM72H(S)-390-405
DM72H(S)-390-405
DM72(S)-385-400
DM72(S)-385-400
DM60H(S)-320-335
DM60H(S)-320-335
DM60(S)-320-335
DM60(S)-320-335

Double Glass Bifacial Mono Series

BPDMJ72H(S)-430-445  Framed
BPDMJ72H(S)-430-445 Framed
BPDMJ60H(S)-360-375  Framed
BPDMJ60H(S)-360-375 Framed
BPDMJ60H(S)-360-375
BPDMJ60H(S)-360-375
BPDM72H(S)-390-405
BPDM72H(S)-390-405
BPDM72(S)-385-400
BPDM72(S)-385-400
BPDM60H(S)-320-335
BPDM60H(S)-320-335
BPDM60(S)-320-335
BPDM60(S)-320-335

Double Glass High-Transmittance Series

DMJ36H(S)210-220-45 Transmittance(5mm Thinckness)
DMJ36H(S)210-220-45 Transmittance(5mm Thinckness)
DM36(S)180-190-40Transmittance(7.4mm Thinckness)
DM36(S)180-190-40Transmittance(7.4mm Thinckness)
DM36(S)180-190-40 Transmittance(6mm Thinckness)
DM36(S)180-190-40 Transmittance(6mm Thinckness)
DM36(S)180-190-40Transmittance(5mm Thinckness)
DM36(S)180-190-40Transmittance(5mm Thinckness)